Futbol  »Eren ile g�r��meler ba�lad�

Eren ile g�r��meler ba�lad�TRABZONSPOR bu hafta i�inde s�zle�me imzalamay� planlad��� Eren Albayrak ile g�r��melere ba�lad���n� d�n borsaya bildirdi.. Bursaspor�la s�zle�mesi biten 20 ya��ndaki oyuncunun transferine ili�kin �MKB�ye g�nderilen yaz�da �Eren Albayrak��n transferi konusunda futbolcu ile g�r��melere ba�lanm��t�r� denildi.

�yi ki do�dun �enol G�ne�

TRABZONSPOR Teknik Direkt�r� �enol G�ne� d�n 59 ya��na girdi.. Bordo-mavili kul�p 1 Haziran 1952�de Trabzon�da d�nyaya gelen tecr�beli teknik adam�n do�um g�n�n� kutlad�. Kul�b�n resmi internet sitesinden yay�nlanan mesajda �Teknik direkt�r�m�z �enol G�ne��in do�um g�n�n� kutluyor, sa�l�k, ba�ar�, mutluluk dolu uzun �m�rler diliyoruz� denildi.

�SMS�i FIFA�ya ta��yacaklar

EMRE Bel�zo�lu�nun menajeri Ahmet Bulut�un orta�� Ekrem Okumu��un, A.G��l� oyuncu Ka�an S�ylemezgil-ler�e att��� olay �sms�in yaratt��� depremin etkisi s�r�yor. TFF �nceki soru�turma ba�lataca��n� a��klam��t�. Trabzon Barosu Ba�kanl��� ise konuyu UEFA, FIFA ve TFF nezdinde yarg� boyutuna ta��yaca��n� a��klad�..

Sevilla-Granada maçı nasıl sonuçlanır? Anket Bitiş Tarihi : 20.04.2014
oy ver