Fenerbahçe  »Y�ld�r�m�a �s�f�r� ceza!

Y�ld�r�m�a �s�f�r� ceza!

M�thi� iddia: M�talaas�n� d�n tamamlayan TFF Etik Kurulu, F.Bah�e Ba�kan� Aziz Y�ld�r�m��n �ikeye kar��t���na dair emare bulamad�

M�thi� iddia: M�talaas�n� d�n tamamlayan TFF Etik Kurulu, F.Bah�e Ba�kan� Aziz Y�ld�r�m��n �ikeye kar��t���na dair emare bulamad�

TAYFUN BAYINDIR / VATANHaz�rlad��� ilk raporda �ikenin varoldu�una dair kanaati olu�an Etik Kurulu, dosya ve belgelerin tamam�n� inceledikten sonra durumun �vahim� olmad���na karar verdi.

10 ayd�r Metris�te yatan Aziz Y�ld�r�m��n �ikeye kar��t���n� g�steren hi�bir belge veya konu�ma bulunamad�.. E�er rapor b�yle ��karsa F.Bah�e Ba�kan� sportif ceza almayacak.

�NSANIN i�inden �Bitsin art�k bu �ile, kim ne ceza alacaksa als�n ama sporun �st�ndeki �ike g�lgesi art�k kalks�n� diyesi geliyor.. Hele de k�ran k�rana ge�en S�per Final ma�lar�n� izledikten sonra.. ��nk� 3 Temmuz 2011�de ba�layan �ike Operasyonu ile ilgili TFF Etik Kurulu�nun haz�rlad��� �kritik� rapor tamamland�.. Bug�ne kadar cezaevinde yatan F.Bah�e Muhasebe M�d�r� Tamer Yelkovan d���ndaki herkesin savunmalar�n� alan Etik Kurulu�nun 2 �yesi, Aziz Y�ld�r�m�la da biri 4, �teki 6 saat s�ren 2 g�r��me yapt�.. Ayr�ca �ekip Mosturo�lu, G�ksel G�m��da�, Serdal Adal�, Tayfur Havut�u, �mit Karan gibi tahliye olmu� zanl�lar�n da savunmalar� al�nd�..

SAHA TEM�Z

-Kurula yak�n bir kaynak, Etik Kurulu�nda hakim olan g�r���n ��lk raporu savc�l���n g�nderdi�i belgeler ve tapelere dayanarak haz�rlam��t�k.. Ancak yeni belgeler ve tapelerin tamam� gelince g�rd�k ki, sahaya yans�m�� herhangi bir faaliyet yok� �eklinde oldu�unu dile getirdi.

Tayfur Havut�u�dan 35 tape!

-ET�K Kurulu�nun haz�rlad��� raporla ilgili �arp�c� detaylar var kulislerde konu�ulan.. �rne�in 6 ay hapis yatan Be�ikta� Teknik Direkt�r� Tayfur Havut�u�nun TFF�ye ilk g�nderilen belgelerde sadece 3 telefon konu�mas� yer al�yordu ve konu�malar�n tamam� g�z�km�yordu.. Son gelen belgelerde ise Havut�u�nun toplam 35 telefon g�r��mesi yer ald� ve Etik Kurulu yapt��� incelemede, konu�malar�n tamam�n� inceleyerek �su� unsuru�na rastlayamad�..

Para trafi�i de temiz

Para �demeleri usul�ne uygun ve belgeli ��k�nca Tamer Yelkovan��n savunmas� bile al�nmad�.

-AZ�Z Y�ld�r�m��n da Etik Kurulu �yelerine �Bu soru�turma �ikeyi ortaya ��karmak i�in de�il, sadece beni durdurmak i�in yap�ld�� s�ylemini tekrarlad��� belirlenirken, karanl�k noktalar� ayd�nlatan Y�ld�r�m�a ��ike� sebebiyle isnat edilecek su� olmamas� y�ksek ihtimal haline geldi.. �rne�in �u an Metris�te yatan Tamer Yelkovan��n savunmas�n�n al�nmama nedeni enteresan: F.Bah�e Kul�b��nden d��ar�ya yap�lan para �demelerinin hepsi us�l�ne uygun ve belgeli..

-Kurulun sadece �lhan Ek�io�lu-Ali K�ratl� ili�kisini ��zmekte zorland��� dile getiriliyor.. Ancak herhangi bir para trafi�inin veya �ike g�r��mesinin i�inde yer almamas� Y�ld�r�m��n su�lamalar�n d���nda kalmas�n� sa�l�yor..

Duru�ma 30 Nisan�da

-ET�K Kurulu�nun raporuna g�re karar verecek olan TFF�nin kul�pler ile ki�ileri ay�rarak, kul�plere verilecek cezaya kendisinin karar vermesine; ancak ki�ilerin cezalar�n�n Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu taraf�ndan verilmesine kesin g�z�yle bak�l�yor.. Hakk�nda �ikeye kar��makla ilgili herhangi bir belge veya somut delil bulunamayan Aziz Y�ld�r�m��n eldeki dosyaya g�re hak mahrumiyeti cezas� almas� bir hayli zor g�z�k�yor.. Ancak �ike Davas� i�inde yer alan herkesin durumunun ayn� olmad���, PFDK�n�n baz� isimlere a��r hak mahrumiyeti cezalar� verece�i �ne s�r�l�yor..

-Bu arada �ike Davas��nda 30 Nisan�dan itibaren �a�layan Adliyesi�nde devam edilecek..

Roma-AC Milan maçı nasıl sonuçlanır? Anket Bitiş Tarihi : 25.04.2014
oy verRAFET ERS�Z (31 yorum) Anlat anlat heyecanlı oluyor,ama 26 nisan 2012 tarihli etik kurulu raporları hiç de öyle demiyor aziz efendi,takke düştü kel göründü ve artık sonun gelmiştir.Türk futbolunu sen ve kulübün asla kirletemiyeceksiniz.. Baaannkk Asya baaaankk asyaaaaa ! Anladın sen onu !...27.04.2012 04:58:00
yanıtla 
Ali Kandemir (1300 yorum) Hani tarlalar sürülmüştü hani Ayşe tatile çıkmış çanta içinde paralar vardı? Bu idaları atanlar ve bunu yazılı ve görsel basında sabahdan akşama kadar agızını doldurarak konuşanlar kanun önüne çıkacakmı? Hesap vereceklermi? Sadri ne diyecek şimdi?26.04.2012 15:53:53
yanıtla 
Cemil �zcan (107 yorum) Ülkemizde bir çok alanda olduğu gibi futbol sektöründe de akıl ve vicdan tutulması yaşanmakta.Şike şikeyle temizlendi resmen.Neye kime inanmalıyız biz kimiz. bu saçmalıklar ne kadar devam edecek kimse bilmiyo...26.04.2012 13:21:21
yanıtla 
Aynur C. (283 yorum) Cas'a açılan dava TAZMİNAT davasıdır.FB yönetimi her gorusmemde CAS'in bir uzlasma mahkemesi oldugunu ve anlasilirsa onceden davanin cekilecegi soylemisti.Demek ki sartlar olusmus. CAS davasinin ne karsiliginda cekildigini ogrenmeden yorum yapmamak gerek. Bugun gercek gundem CAS davasi degil FB'yi aklayan ETİK KURUL RAPORUDUR !26.04.2012 13:02:15
yanıtla 
yusuf tuna arat (558 yorum) UEFA+FİFA+YARGI hiç bir şey bilmiyor, tamamen düzmece bir şekilde Aziz YILDIRIM için ceza veriyor. ETİK kurulu ismini değiştirmeli bence, utanmasa üstüne birde madalya verseydi aziz pedere. Çocuk mu kandırıyor bunlar.26.04.2012 12:49:11
yanıtla