Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber!

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin PFDK tarafından verilen 20 bin liralık cezaya yaptığı itirazı reddetti ve cezayı onadı.

08 Kasım 2018 Perşembe - 16:54

İŞTE TAHKİM KURULU KARARLARI:

TFF Tahkim Kurulu 08 Kasım 2018 günlü (58) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)
 
1. E.2018/ 306 - K.2018/334
 
Adana Spor Etkinlikleri ve İşl. Tic. A.Ş.'nin futbolcu Bekir Yılmaz ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 09.08.2018 tarih ve E.2018/357 - K.2018/389 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
 
- Adana Spor Etkinlikleri ve İşl. Tic. A.Ş.'nin itirazının kısmen kabulü ile UÇK kararında yazılı olan 294.000,00 TL tutarlı davacı alacağından; 9.741,03 TL SGK ödentisinin düşülmesi neticesinde; davacı futbolcunun alacağının 284.258,97 TL olarak düzeltilmesine,
 
- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının diğer kısımlarının onanmasına,
 
- Faiz, yargılama gideri ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oyçokluğu ile,
 
2. E.2018/307- K.2018/335
 
Kastamonu Spor 1966 Kulübü'nün futbolcu Oğuz Özden ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 20.07.2018 tarih ve E.2018/175 - K.2018/325 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,
 
3. E.2018/308 - K.2018/336
 
Niğde Anadolu Futbol Kulübü A.Ş.'nin futbolcu Volkan Özcan ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 10.08.2018 tarih ve E.2018/297 - K.2018/399 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,
 
4. E.2018/309- K.2018/337
 
Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün futbolcu Ali Kuleli ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 29.06.2018 tarih ve E.2018/345 - K.2018/243 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,
 
5. E.2018/326- K.2018/338
 
Ümraniye Spor Kulübü Derneği'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 17.10.2018 tarihli 100 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
 
- Duruşma talebinin reddine,
 
- TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına oybirliği ile,
 
6. E.2018/333- K.2018/339
 
Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin PFDK'nın 25.10.2018 tarihli E.2018-2019/237 K.2018-2019/302 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
 
- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 20.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
 
7. E.2018/339- K.2018/340
 
Kartal Spor Kulübü'nün futbolcusu İskender Genç ile ilgili AFDK'nın 01.11.2018 tarihli E.2018-2019/340 K.2018-2019/426 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
 
- Duruşma talebinin reddine,
 
- Kartal Spor Kulübü'nün futbolcusu İskender Genç'in seyircilere sözle ve eylemle hakaret etmesi nedeniyle FDT'nin 41/1-a maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
 
- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,
 
8. E.2018/340- K.2018/341
 
Zonguldak Kömür Spor Futbol Kulübü, kulüp idarecisi Hakan Hürfikir, kulüp antrenörü Cahit Terzi ve futbolcu Kemal Cingirt ile ilgili PFDK'nın 01.11.2018 tarihli E.2018-2019/262 K.2018-2019/335 sayılı tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
 
- Zonguldak Kömür Spor Futbol Kulübü'nün taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca İhtar cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
 
- Zonguldak Kömür Spor Futbol Kulübü'nün takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 3.250,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
 
- Zonguldak Kömür Spor Futbol Kulübü'nün idarecisi Hakan Hürfikir'in rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-b ve 10/2. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 17.300,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
 
- Zonguldak Kömür Spor Futbol Kulübü'nün antrenörü Cahit Terzi'nin
 
a) Rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 3.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın oybirliği ile onanmasına,
 
b) İhraç sonrası rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.000,00 TL para cezasının; kaldırılmasına,
 
c) İhraç sonrası sahaya girerek tedbire uymaması nedeniyle FDT'nin 50/1-c maddesi uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezasının sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, Cezalarının birleştirilmesi suretiyle 6 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 16.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile,
 
- Zonguldak Kömür Spor Futbol Kulübü'nün futbolcusu Kemal Cingirt'in;
 
a) Rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 3.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına,
 
b) İhraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 3.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına,
 
- Erteleme taleplerinin reddine, oybirliği ile,
 
- PFDK kararının düzeltilerek onanmasına oybirliği ile,
 
9. E.2018/341- K.2018/342
 
Tuzla Spor Faaliyetleri Tic. A.Ş.'nin, idarecisi Numan Polat, futbolcuları Taner Koç ve Gökcan Kaya ile ilgili PFDK'nın 01.11.2018 tarihli E.2018-2019/262 K.2018-2019/336 sayılı tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
 
- Tuzla Spor Faaliyetleri Tic.A.Ş.'nin idarecisi Numan Polat'ın sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti ve 8.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
 
- Tuzla Spor Faaliyetleri Tic.A.Ş.'nin, futbolcusu Taner Koç'un rakip takım taraftarlarına hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 4.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
 
- Tuzla Spor Faaliyetleri Tic.A.Ş.'nin, futbolcusu Gökcan Kaya'nın rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 3.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
 
Karar verilmiştir.
 
TFF Tahkim Kurulu
 
(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.

Etiketler:
Tüm Fikstür